fbpx
Berita  

Kagiatan Psikososial Forum Tbm Jabar Ka Barudak Korban Gempa Cianjur

KABARPASUNDAN.ID – Kajadian bencana alam gempa bumi di Cianjur anu tumiba sawatara waktu ka tukang 21 November 2022, teu wudu ngajadikeun rasa prihatin keur sakabeh warga tatar Jawa Barat malah mah jadi perhatian sa Nagara.

Rek teu prihatin kumaha, jumlah korban alatan gempa teh kacatet nepi ka poe kamari 27 November 2022 geus 321 anu tiwas, 11 urang anu masih keneh dipaluruh kalayan jumlah anu tatu parna aya 108 urang.

Karugian materi mah geus teu kacatur kulantaran loba wangunan imah anu geus moal bisa ditempatan deui boh nu ancur pisan atawa imahna anu kaayaan ruksak pisan.

Tina kajadian eta teu saeutik loba budak anu jadi pahatu ditinggalkeun ku indung bapana atawa kulawargana, gonjangan jiwa atawa trauma fisik lain tumiba ka kolot wae tapi ka jiwa-jiwa barudak ge sarua menang goncangan batin anu rosa.

Tangtu hal ieu teh kudu menang perhatian anu daria lain ukur sakadar tugas KPAI atawa dinas kasehatan tapi kudu aya tarekah ti sakumna pihak lembaga, komunitas, lintas profesi anu boga kaahlian pikeun ngayakeun kagiatan psikososial keur barudak korban Gempa sangkan ulah aya akibat anu leuwih goreng ka fisik jeung psikisna barudak dina mangsa kaharepna.

Ningali kaayaan saperti kitu Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM) Jawa Barat ngarasa ngangres tur ngarakacak pisan nempo barudak korban gempa anu kudu sagancangna diungkulan ku mangrupa trauma healing atawa Psikososial.

Dina poe Senen kamari 28 November Forum TBM Jabar ngadegdeg ka lokasi bencana alam di Cianjur sabada kordinasi jeung Pangurus daerah Forum TBM Cianjur Edi Ramli pikeun ngayakeun psikososial keur barudak anu aya di tempat-tempat pangungsian.

Kurang leuwih aya kana 200 an barudak di dua lokasi anu milu kagiatan Psikososial ti Forum TBM Jabar, Psikososial anu dilakukeun ku rengrengan Forum TBM nyaeta ngahibur barudak, ku jalan ngadongeng, Ice breaking, sulap jeung nu sajabana, lokasi kahiji nyaeta di desa Jambudipa sedengkeun lokasi kadua nyaeta di desa desa Bunikasih kecamatan Warungkondang.

Sakumna warga korban gempa bumi kacida pisan atohna kudiayakeuna kagiatan saperti kieu teh anu saeutik henteuna bisa ngahibur ka barudak dina pasca gempa sabab barudak perlu kayaan lingkungan anu kondisif dijauhkeun tina hal anu ngadeukeutkeun jeung rasa kasedih.

Kagitatan ieu mangrupa tarekah ngajauhkeun budak tina kareuwas, kasedih, kasieun Multi kasedihan barudak teh lain ukur masalah bencana alam wungkul malah sabab tina baruntakna rumah tangga oge bisa asup kana kaayaan saperti kitu, ku kajadian Gempa ieu mah aya leuwihna mental barudak can siap pikeun narima kaleungitan kulawargana sajaba ti kudu ningali ancurna imah anu jadi tempat ngumpulna kulawarga.

Aam Siti Aminah salaku pupuhu forum TBM Jabar umajak ka sakumna para relawan pikeun ngabogaan sikep perspektif ngaping ka barudak boh anu balita atawa barudak sakola sangkan jauh tina multi kasedih anu kaleuleuwihi.

Pendampingan Psikososial teh bisa dilakukeun ku sakumna elemen lintas sektor profesi sabab migawena teu bisa ku sosoranganan sedengkeun pendampingan ieu teh diperlukeun dina jangka waktu anu panjang. (Rohman Gumilar)***