fbpx
Berita  

Hasiat koneng tumpeng

istimewa (suara.com)

Sakapeung mah sok rada aneh mun natangga katen batur, sabab nu di pagunemkeun teh ukuh panyakit, utamanamah panyakit lambung boh nu geus nahun atawa biasa.

Padahal, lamun dititenan mah disabudeureun urang teu kurang keur piubareuna asal leukeun.

Galaksanakeuna, tanwande mun kalahka ku leukeunan mah hasilna teu nguciwakeun.

Coba geura tiap hudang sare nyieun racikan, diantarana koneng 7 sihung, sereh 7 tangkal ditambah Jahe 3 sihung, terus siksikan sina rada laleutik, tuluy godog sina asak pisan ,ngan kahade bisi salah prak prakana caina kudu 1 leter, tina jumlah cai sakitu kudu jadi 2 cangkireun, haneut haneut tuluy inum memeh ngadahar nanaon bisa ditambah ku madu atawa ku gula kawung nu asli.

Mun rajin nginuman terus terusan bisa ditingali hasilna dina waktu 3 bulan, tanwande panyakit lambung lumpat sakulumpat lampet ngajauhan tidiri urang alis cageur kangaranana.

Cag ah lain waktu di sambung deui. ***